Stefan Milojević koordinator Kancelarije za mlade opštine Grocka

0

Naš sagovornik je Stefan Milojević koordinator Kancelarije za mlade opštine Grocka.
1. Koliki je izazov raditi u Kancelariji za mlade?
Mogu reći da mi nije bilo svejedno kada sam počinjao. Vi treba da predstavljate instituciju za kordinaciju između lokalne samouprave i mladih koji u našij zemlji odvano ne veruju ne samo institucijama, već ni sebi samima. Vlada opšte i opravdano nepoverenje, nezainteresovanost, nesigurnost i u velikoj meri apatija.
Mladi ljudi se iz tih razloga, kako godine prolaze sve masovnije angažuju u nevladinom sektoru. Međutim, i NVO sektor je poprilično neorganizovan i anarhičan, nema kvalitetne komunikacije kako ni međusobne, tako ni sa lokalnom samoupravom. Samim tim, rezultati rada kako lokalne samouprave, tako i nevladinog sektora nemaju dugoročnu održivost. Tu na scenu dolazi Kancelarija za mlade da kroz Lokalni akcioni plan kanališe aktivnosti za dugoročnu održivost.
2. Da li se mladi uključuju u rad Kancelarije za mlade?
Početno nepoverenje pokušavamo da umanjimo iskrenošću koje ulažemo u realizaciju naših akcija. Svaka sledeća akcija je bila sve masovnija što nam govori da su mladi prepoznali nažu želju da aktiviramo mlade ljude i počeli su da nam se i samostalno javljaju sa predlozima šta sledeće treba uraditi ili se obraćaju nama za podršku ili pomoć prilikom komunikacije sa lokalnom samoupravom. To su i osnovne uloge Kancelarije za mlade, aktivacija omladine, građanski aktivizam i volontiranje. Mladi ljudi treba da razumeju da volontiranjem rade za sebe i svoje drugove a ne za nas ili nekoga trećeg.
3.Na šta je Kancelarija za mlade najponosnija za ovih godinu dana rada?
Najponosniji smo na projekat „Povratak mladosti“, realizovan kod stare škole u Vinči. Projekat predstavlja najsvetliji primer građanskog aktivizma. Nekoliko mladih se okupilo sa željom da uredi zapuštene sportske terene. Obratili su se nama za pomoć, jer nisu znali da napišu projekat kojim bi konkurisali i mi smo pružili svu neophodnu pomoć kako u pisanju projekta, tako i u komunikaciji sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima. Na volonterskoj akciji okupilo se preko 30 omladinaca iz svih mesta naše opštine što je samo po sebi presedan jer vlada neko uverenje da su podele po naseljima previše jake.
Nadamo se da će ovaj primer podstaći mlade iz ostalih mesta da se organizuju sa sličnim ciljem. Mi ćemo im pružiti svu neophodnu podršku, kao što smo pomogli Hilariku.
4. Sa kim ste imali saradnju do sada?
Prvo bih se zahvalio lokalnoj samoupravi koja nas je od početka podržavala i pravno i finansijski i organizaciono. Kako smo u stalnoj komunikaciji sa velikim brojem Kancelarija za mlade saznali smo da podrška lokalne samouprave nije tako česta pojava. Opština Grocka je prepoznala značaj KZM što je rezultralo kvalitetnim radom same Kancelarije. Sa JKP Grocka imamo stalnu saradnju. Oni su bili tehnička podrška u svakoj našoj akciji iako nisu u sjajnoj situaciji. Hvala im na tome.
Uspostavili smo saradnju sa velikim brojem Kancelarija za mlade sa kojima radimo na umrežavanju i razmeni iskustava i problema, kao i sa nekim od nevladinih organizacija kako na našoj opštini,tako i van nje. Sa nekima smo već dogovorili saradnju u narednoj godini.
5. Koji su planovi za 2014. godinu?
Budući da je u novembru na Skupštini GO Grocka usvojen Lokalni petogodišnji akcioni plan koji predstavlja osnovnu platformu za dugoročno planiranje i delovanje Kancelarije predstojeća godina će biti kvalitetnije osmišljena i organizovana.
Ljudi treba da znaju da LAP nije samo još jedan administrativni dokument. Bez njega, ne samo da nema dugoročnog planiranja i delovanja, nego je nemoguće aplicirati za sredstva niti kod Grada Beograda, niti kod Ministarstava, stranih fondacija, vlada … sada imamo tu mogućnost, otvaraju nam se mnoga vrata.
Lokalni plan je formiran prema realnim problemima i željama mladih na osnovu anketa koje je među mladima vršila Kancelarija u dva navrata tokom poslednjih šest meseci. Time je dobijena realna slika problema na osnovu kojih su planirane aktivnosti.
Ovog proleća prvo nam predstoje Prolećne izviđačke igre za koje želimo da postanu tradicija. Obeležavaćemo važnije datume od važnosti za mlade ljude. Radićemo na projektima uređenja javnih prostora za mlade sa kojima ćemo konkurisati kod Ministarstva i fondacija i nadamo se da će neki od projekata biti odobreni.
U najskorije vreme očekuje se otvaranje Karijerno info kutka u okviru Kancelarije za mlade kroz koji ćemo pružiti svu neophodnu pomoć mladima pri izboru daljih puteva obrazovanja.
U svakom slučaju bićemo tu za mlade, njihove želje, ideje i predloge i pomoći koliko to budemo u datoj situaciji mogli.
6. Kancelarija ulazi u novu godinu na novoj lokaciji?
Da, sredinom novebra preselili smo se na novu lokaciju u Gročanskoj čaršiji, Bulevar oslobođenja 10 u zgradi stare distribucije. Sada imamo na raspolaganju veći prostor i možemo primiti mlade ljude u bilo koje doba. U okviru kancelarije sada imamo prostor za konferencije, sastanke, radionice koje besplatno ustupamo svim omladinskim organizacijama ukoliko zatraže.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka