Nalazište Belo brdo u Vinči

0

Arheološki lokalitet „Belo brdo“ svoje ime je dobio po svetloj boji lesne terase na kojoj se nalazi, na samoj desnoj obali Dunava. Generalnim urbanističkim planom razvoja grada Beograda, priobalni pojas u zoni Vinče proglašen je arheološkim parkom i kulturnim dobrom od izuzetnog značaja za RS. Kulturna baština od svetskog značaja, Vinča je jedan od najznačajnijih neolitskih lokaliteta, a  pronađeni ostaci ne predstavljaju samo najveću praistorijsku naseobinu u Srbiji, već i prvu evropsku civilizaciju koja je trajala preko hiljadu godina.

Vinčanska kultura prostirala se pre oko 7000. godina na teritoriji većoj od bilo koje neolitske kulture u Evropi, a praistorijski lokalitet „Belo brdo“ je nalazište sa ostacima velikog neolitskog naselja-grada, u kulturnom sloju debljine 10,5m, koje zahvata površinu od 10ha. Iskopavanja je 1908. godine započeo profesor Beogradskog univerziteta dr Miloje Vasić, otkrivši kuće sa ostacima razvijene materijalne kulture praistorijskog čoveka. Svaki od nataloženih praslojeva sadrži prave riznice najraznovrsnijih predmeta: oruđe od kamena i kosti, posuđe i predmete svakodnevne namene, veliki broj čuvenih vinčanskih antropomorfnih i zoomorfnih figurina upečatljive stilizacije, nakit i bezbroj drugih nalaza. Ovi predmeti mogu se videti u Narodnom muzeju u Beogradu, Muzeju grada Beograda, Vinčanskoj zbirci na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali i u muzejskoj postavci na samom lokalitetu. Za organizovane turističke posete Arheološko nalazište „Belo brdo” u Vinči Muzeja grada Beograda otvoreno je tokom cele godine.

Arheološki lokalitet „Dubočaj“ u Grockoj istraživao je prof. dr Aleksandar Kostić (osnivač Instituta za histologiju i embriologiju), otkrivši u useku peščanog nanosa Dubočajske reke arheološke nalaze iz različitih perioda. Zbirka profesora Kostića izložena je u „Gročanskoj čaršiji“, u rekonstruisanom prostoru biblioteke „Ilija Garašanin“ u Grockoj.

 

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka