Потврда о боравишту за избегла и прогнана лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице
Потребна документација:
– Молба у слободној форми
– Фотокопија избегличке или прогнаничке легитимације
– За расељена лица са Косова и Метохије: фотокопија личне карте и зеленог картона
Место предаје документације: канцеларија бр.5
Место решавања предмета: канцеларија бр. 5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 8501-312 лок 262

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка