Заклопача

МЗ ЗАКЛОПАЧА

Ул. ЈНА 4
011-8525-119
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Привремени савет МЗ Заклопача

Божидар Максимовић,председник
Милан Максимовић, члан
Новица Лазаревић, члан
Срђан Михајловић, члан
Мирослав Петровић, члан
Зоран Живојиновић, члан
Марија Симић, члан

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка