Finansijska pomoć porodiljama

0

Prateći strategiju Vlade Republike Srbije za pospešivanje nataliteta i pomoći porodicama sa decom, Skupština gradske opštine Grocka, na sednici održanoj dana 30. decembra 2021. godine donela je odluku o pružanju finansijske pomoći porodiljama sa teritorije opštine Grocka.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na  ostvarivanje finansijske pomoći porodici sa decom sa teritorije gradske opštine Grocka  u vidu jednokratne pomoći svim porodicama  u kojima se rodi dete kao i uslovi i način ostvarivanja prava, način obezbeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava. Pravo na finansijsku pomoć ostvaruju roditelji deteta koje ima prebivalište na teritoriji GO Grocka na dan rođenja.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke uz koji je neophodno priložiti  sledeća dokumenta:

  • uverenje o prebivalištu za porodilju odnosno jednog roditelja ili fotokopija važeće lične karte iz koje se vidi da je mesto stanovanja majke gradska opština Grocka;
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za novorođenče,
  • fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa porodilje odnosno jednog roditelja.

U slučaju da se u trenutku ostvarivanja finansijske pomoći utvrdi da je porodilja napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć umesto nje može da ostvari otac ili osoba koja se po pozitivnim zakonskim propisima neposredno brine o detetu o čemu se dostavlja i potvrda nadležne institucije kojom se potvrđuje neposredno staranje o detetu.

O priznavanju  prava na jednokratnu pomoć za novorođenče podnosi se  najkasnije do navršenih dva  mesec života deteta. Zahtev iz stava 1. ovog člana  podnosi  se gradskoj opštini Grocka-  Odeljenju za finansije, privredu i društvene delatnosti, na obrascu 1- “Zahtev majke za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć porodici za novorođenče iz sredstava budžeta gradske opštine Grocka“.

Jednokratna finansijska  pomoć porodici za novorođenče se isplaćuje  na tekući račun podnosioca zahteva   i to u iznosu od  10.000,00 dinara. Sredstva za ostvarivanje prava koja se predviđena ovom Odlukom obezbeđuju se u budžetu gradske opštine Grocka.

Preuzmite obrazac: Zahtev majke za jednokratnu pomoć

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka