Винча

МЗ ВИНЧА
Проф.Васића 174
011-8065-383
Пружање информација грађанима
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Привремени савет МЗ Винча

Бојан Милићевић, председник
Љубомир Давидовић, члан
Живојин Урошевић, члан
Драган Гојковић, члан
Драгиша Вуковић, члан
Дејан Петровић, члан
Драган Марковић, члан
Радивоје Срећковић, члан
Крсто Савић, члан
Живорад Давидовић,члан
Милан Топаловић, члан

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка