Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке

Са овог линка можете преузети Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Преузимање
© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка