Пријава рођења и одређивање личног имена

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација за децу рођену у браку:
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
– Уверења о држављанству оба родитеља
– Важеће личне карте оба родитеље са усклађеним презименом за мајку
– Потребно је присуство оба родитеља

Потребна документација за децу рођену ван брака:

без признатог очинства
– Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
– Уверење о држављанству за мајку
– Важећа лична карта мајке
– Довољно је само присуство мајке
– Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења детета

са признатим очинством
– Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
– Уверење о држављанству за мајку
– Важећа лична карта мајке
– Извод из матичне књиге рођених за оца
– Уверење о држављанству за оца
– Важећа лична карта оца
– Потребно је присуство оба родитеља

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од 6 месеци (осим за мајку детета рођеног ван брака).
По потреби траже се и друга документа.

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

Напомена:
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља (Градски центар за социјални рад, Одељење Гроцка).Родитељи се обраћају матичару општине на којој је дете рођено, који ће упутити допис Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.

По завршеној пријави, извод из матичне књиге рођених се доставља ГСУП Београд, Љермонтова 12а, ради одређивања ЈМБГ за дете.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка