Екологија

Градска општина Гроцка заузима површину од 289,23 км2 и може се похвалити великим природним богатствима, пространим зеленим као и засађеним површинама, и Европском реком Дунав која кроз ову оштину протиче у дужини од чак 24 км. Налази се на контакту Шумадијског побрђа и Војвођанске равнице. Ограничена је Дунавом са североистока, долином Завојничке реке, Авалом и ,,Шумадијском гредом,, са запада и долином реке Раље са југа. Све ово говори о једном великом потенцијалу за развој туризма и уједно о једној еколошки богатој средини. Једна је од најпогоднијих Београдских општина за одмор и релаксацију. Загађеност ваздуха је кроз целу општини на минималном нивоу, сем у делу дуж ауто-пута.
Највеће изворе загађења представљају депонија комуналног отпада ,,Винча,, Институт Винча, као и загађивање проузроковано пољопривредом на познатим ПКБ воћарским плантажама. Међутим, поред свега овога квалитет ваздуха се може оценити као добар, обзиром да нема великим загађивача чија би емисија угрозила здравље становништва.
Резултати испитивања квалитета земљишта показују да је земљиште здраво, јер су измерене концентрације загађивача испод границе дозвољених вредности.
Тренутно највећи проблем представља каналисање отпадних вода, обзиром да организовани систем јавне канализације има само насеље Гроцка и делом насеље Ритопек. 
Градска општина Гроцка се може похвалити прелепим Огледним добром пољопривредног факултета Радмиловац, археолошким налазиштем Винча, дивним обалама Дунава и речним острвима крај самог насеља Гроцка и још многим туристичким атракцијама, који уједно представљају природне лепоте ове општине.
ЈКП Гроцка брине о чистоћи ове општине и о озелењавању и пошумљавању потребних површина. Све већи број дивљих депонија представља такође један од приоритетних проблема ове Општине, на чијем уклањању ово предузеће вредно ради свакога дана. Зарад што чистије општине, председник ГО Гроцка, господин Зоран Марков увео је комуналној инспекцији и трећу смену дежурања на поједниним критичним местима, које несавесни грађани редовно загађују.
Чувајте природу, како би и она чувала нас и како би смо сви зеједно живели у једној еколошки здравој и чистој средини! 
© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка