Ekologija

Gradska opština Grocka zauzima površinu od 289,23 km2 i može se pohvaliti velikim prirodnim bogatstvima, prostranim zelenim kao i zasađenim površinama, i Evropskom rekom Dunav koja kroz ovu oštinu protiče u dužini od čak 24 km. Nalazi se na kontaktu Šumadijskog pobrđa i Vojvođanske ravnice. Ograničena je Dunavom sa severoistoka, dolinom Zavojničke reke, Avalom i ,,Šumadijskom gredom,, sa zapada i dolinom reke Ralje sa juga. Sve ovo govori o jednom velikom potencijalu za razvoj turizma i ujedno o jednoj ekološki bogatoj sredini. Jedna je od najpogodnijih Beogradskih opština za odmor i relaksaciju. Zagađenost vazduha je kroz celu opštini na minimalnom nivou, sem u delu duž auto-puta.
Najveće izvore zagađenja predstavljaju deponija komunalnog otpada ,,Vinča,, Institut Vinča, kao i zagađivanje prouzrokovano poljoprivredom na poznatim PKB voćarskim plantažama. Međutim, pored svega ovoga kvalitet vazduha se može oceniti kao dobar, obzirom da nema velikim zagađivača čija bi emisija ugrozila zdravlje stanovništva.
Rezultati ispitivanja kvaliteta zemljišta pokazuju da je zemljište zdravo, jer su izmerene koncentracije zagađivača ispod granice dozvoljenih vrednosti.
Trenutno najveći problem predstavlja kanalisanje otpadnih voda, obzirom da organizovani sistem javne kanalizacije ima samo naselje Grocka i delom naselje Ritopek. 
Gradska opština Grocka se može pohvaliti prelepim Oglednim dobrom poljoprivrednog fakulteta Radmilovac, arheološkim nalazištem Vinča, divnim obalama Dunava i rečnim ostrvima kraj samog naselja Grocka i još mnogim turističkim atrakcijama, koji ujedno predstavljaju prirodne lepote ove opštine.
JKP Grocka brine o čistoći ove opštine i o ozelenjavanju i pošumljavanju potrebnih površina. Sve veći broj divljih deponija predstavlja takođe jedan od prioritetnih problema ove Opštine, na čijem uklanjanju ovo preduzeće vredno radi svakoga dana. Zarad što čistije opštine, predsednik GO Grocka, gospodin Zoran Markov uveo je komunalnoj inspekciji i treću smenu dežuranja na pojedninim kritičnim mestima, koje nesavesni građani redovno zagađuju.
Čuvajte prirodu, kako bi i ona čuvala nas i kako bi smo svi zejedno živeli u jednoj ekološki zdravoj i čistoj sredini! 
© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka