Основне школе

Основна школа „Илија Гарашанин“ Гроцка
Директор Драган Гојковић
ул. Булевар револуције бр.11
Тел: 011/8500 375
е-mail: os.i.garasanin@gmail.com
web: osigarasanin.znanje.info
Подручна – Заклопача
ул. Његошева бр.8, Тел: 011/8525-133
Подручна – Брестовик
ул. Трг Вучка Милићевића бр.4, Тел: 011/ 8520-052ОШ „Алекса Шантић“ Калуђерица
Директор:Радивије Миљић
ул. Краља Петра Првог бр.9
Тел/факс: 011/3410-655
e-mail: info@osaleksasantic.edu.rs
web: www.osas.edu.rs

 

ОШ „Милоје Васић“ Калуђерица
Директор Небојша Трифић
ул. Драгољуба Стојановића бр.11Д
Тел: 011/3415-838
Факс: 011/4066-233
e-mail: osmilojevasic@open.telekom.rs
web: www.osmilojevasic.edu.rs

 

ОШ „Иво Лола Рибар“ Бегаљица
Директор Драгана Пешић
ул. Живана Јовановића бр.1
Тел: 011/8530-378
Факс: 011/8530-717
e-mail: lolabegaljica@beotel.rs
lolabegaljica@gronet.rs
web: www.lolabegaljica.znanje.info

 

ОШ „Мића Стојаковић“ Умчари
Директор Владимир Бокић
ул. 29. новембра бр.11
Тел/факс: 011/ 85 41 213
e-mail: umcarios@yahoo.com
web: www.osmicastojkovic.com

Подручна – Камендол
ул. 21.августа бб, Тел: 011/8541-425

Подручна – Живковац
ул. Добривоја Михајловића 28, Тел: 011/8541-189

 

ОШ „Никола Тесла“ Винча
Директор Драгољуб Гачић
ул. Јована Јовановића Змаја бр.1
Тел: 011/8065899
Факс: 011/8066-911
e-mail: osn.tesla@open.telekom.rs
web: www.osteslavinca.znanje.info

Подручна – Лештане
ул. Мало Поље 39, Тел. 011/8030-938

ОШ „Никола Тесла“ Болеч

ул. Маршала Тита 49, Тел. 011/8063-230

ОШ „Никола Тесла“ Ритопек
ул. Карађорђева 60, Тел. 011/8063-203

 

ОШ „Свети Сава“ Врчин
Директор Добрица Синђелић
ул. 29. новембра бр.15
Тел: 011/8053-467
Факс: 011/8055-285
e-mail: os-svsava@open.telekom.rs
web: www.os-svetisava.edu.rs

Подручна – Доња Мала
ул. Београдска 1, Тел. 011/8053-911 факс 011/8055-285

 

Основна музичка школа Гроцка
Директор Бранка Ивковић – Петронић
ул. Булевар револуције бр.19
Тел/факс: 011/8500-128; 011/8501-439; 011/8510-144
еmail: omsgrocka@gmail.com
web: www.omsgrocka.edu.rs

 

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка