Пријава смрти

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Потврда о смрти – 2 примерка
– Лична карта, здравствена књижица, извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству покојника

Место предаје документације: шалтери

Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка