Prijava smrti

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Potvrda o smrti – 2 primerka
– Lična karta, zdravstvena knjižica, izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu pokojnika

Mesto predaje dokumentacije: šalteri

Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka