Odeljenje za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove

 

Odeljenje za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove vrši poslove:
koji se odnose na unapređenje organizacije rada Opštinske uprave i poslove automatske obrade podataka;
vođenje biračkih spiskova građana i stručno-tehničke poslove na sprovođenju izbora i drugih oblika izjašnjavanja građana;
poslove oko popisa stanovništva;
poslove popisa i procene zaostavštine umrlih lica po nalogu suda;
poslove prijemnih kancelarija, pisarnice, arhive, overe potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i druge poslove iz ove oblasti.

Odeljenje može deo poslova iz oblasti opšte uprave da organizuje preko mesnih kancelarija.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na overu prepisa, potpisa i rukopisa, vršenje poslova prijemnekancelarije, kao i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Uprava opštine.

Odeljenje vrši i poslove:
koji se odnose na zaštitu,očuvanje, i evidenciju nepokretnosti na kojoj je nosilac prava upravljanja i korišćenja Opština;
upravno-pravne poslove eksproprijacije, nacionalizacije i arondacijenepokretnosti;
poslove utvrđivanja prestanka prava korišćenja i poništaja pravosnažnih rešenja o izuzimanju zemljišta;
upravno-pravne poslove utvrđivanja prava korišćenja na zemljištu;
obavlja administrativno-pravne i geodetsko-tehničke poslove u postupku vraćanja zemljišta;
stručne poslove na otkupu stanova, raspolaganja nepokretnostima (otuđenje i pribavljanje u državnu svojinu, davanje na korišćenje odnosno u zakup i stavljanje hipoteke), geodetske poslove za potrebe opštine i druge upravne, vanupravne i stručne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, priprema predloge za davanje u zakup odnosno otuđenje građevinsko zemljište u javnoj svojini u skladu sa zakonom, kao i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća.

 

Načelnik odeljenja za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove

 

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka