Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ primljenih u državljanstvo Srbije posle marta 2005.

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
– Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
– Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
– Fotokopija lične karte (prva i druga strana) ili nekog drugog ličnog dokumenta sa JMBG

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
Predata dokumentacija se zadržava.
Mesto predaje dokumenata: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

Napomena:
Po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo lice je obavezno da u što kraćem roku pribavi i preda matičaru potrebna dokumenta.

Putem telefona za informacije možete proveriti da li je Rešenje MUP Republike Srbije dostavljeno matičaru. Dokumentacija se predaje matičaru tek pošto je Rešenje službeno dostavljeno.
Istovremeno sa upisom državljanstva vrši se i upis u matičnu knjigu rođenih.

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka