Promena prezimena posle razvoda braka u roku od 60 dana

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za promenu prezimena posle razvoda
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Uverenje o državljanstvu
– Uverenje o nastanjenju (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte
– Pravosnažna presuda o razvodu
– Dokaz o uplaćenoj taksi koja iznosi 380 dinara

Mesto nabavke obrasca: Šalteri
Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu, ne mogu biti starija od 6 meseci i potrebno je da budu sa konstatacijom o prestanku braka.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

Napomena:
Izjava se daje pred matičarem mesta gde je prebivalište lica koje menja lično ime/prezime

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka