Врчин

МЗ ВРЧИН

29.Новембра 25
011-8053-479
Пружање информација грађанима
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Радомир Аврамовић, председник

Радивоје Маринковић, члан
Слободан Маринковић, члан
Александар Николић,члан
Миле Марковић, члан
Горан Коџић, члан
Ратко Маринковић, члан
Ненад Ђорић, члан
Стеван Синђелић, члан
Жељко Јаковљевић, члан
Мирољуб Недељковић, члан

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка