Имовинско правни послови

Овде можете преузети:

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

 

 

 

 

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка