Смртовница за покретање оставинског поступка

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Извод из матичне књиге умрлих

Напомена везана за документацију:
Обавезно присуство најближег сродника покојника, са личном картом.

Место предаје документације: шалтери,канцеларија матичне службе
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295
Напомена:
Смртовница се сачињава за лица преминула на територији општине Гроцка.

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка