Smrtovnica za pokretanje ostavinskog postupka

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Izvod iz matične knjige umrlih

Napomena vezana za dokumentaciju:
Obavezno prisustvo najbližeg srodnika pokojnika, sa ličnom kartom.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri,kancelarija matične službe
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295
Napomena:
Smrtovnica se sačinjava za lica preminula na teritoriji opštine Grocka.

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka