Бегаљица

МЗ БЕГАЉИЦА

Бориса Кидрича 211
011-8530-040
Пружање информација грађанима
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Привремени савет МЗ Бегаљица

Горан Петровић, председник
Добрица Живановић, члан
Марко Митровић, члан
Недељко Вучић, члан
Зоран Петровић,члан
Душко Јовановић, члан
Зоран Ђорђевић, члан
Мира Јанковић, члан
Добрица Ранковичћ,члан

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка