Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti vrši poslove:
koji se odnose na planiranje, pripremu i izvršenje budžeta opštine, lokalne javne prihode i rashode;
trezor opštine – finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrola rashoda budžeta, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo, izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom, nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava, finansijsko- računovodstvene poslove direktnih korisnika budžetskih sredstava koji se odnose na učešće u pripremi finansijskih planova i završnih računa budžetskih korisnika, kontrola novčanih dokumanata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza i namenskog korišćenja sredstava, fakturisanje usluga, blagajničko poslovanje, formiranje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija po korisnicima, usaglašavanje potra- živanja obaveza.

Odeljenje vrši poslove
koji se odnose na priznavanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata,
poverene poslove iz ove oblasti i ostvarivanje prava većeg obima od onih utvrđenih zakonom;
poverene poslove iz oblasti privatnog preduzetništva;
poslove u oblasti društvenih delatnosti koji nisu u nadležnosti republike i grada: administrativno-tehnički poslovi u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata, određeni poslovi vezani za razvrstavanje dece ometene u razvoju, poslovi u oblasti obrazovanja – staranje o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola, poslovi vezani za praćenje upisa u prvi razred osnovne ili specijalne škole, redovno pohađanje nastave u navedenim školama, pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja odnosno staratelja, u skladu sa zakonom, utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada, u saradnji sa školama, poslovi koji se odnose na položaj mladih – učešće u sprovođenju strategije i akcionog plana za mlade sa teritorije opštine;
praćenje stanja u oblasti zdravstva;
kulture – podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma;
fizičke kulture i socijalne zaštite.

Odeljenje vrši određenje poslove u oblasti poljoprivrede
– sprovođenje mera zaštite korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta;
vodoprivrede;
industrije;
zanatstva;
trgovine;
snabdevanje tržišta;
turizma
i vrši i druge poverene poslove na osnovu zakona i drugih propisa.

 

Rukovodilac odeljenja za finansije, privredu i društvene delatnosti:
Mitrović Dragoslava, dipl.ekonomista

Šef odseka za finansije, privredu i društvene delatnosti:
Simijonović Svetlana, dipl.ekonomista

Šef odseka za poslove javnih nabavki:
Matijašević Jelena, dipl.ekonomista

 

Građanski vodič kroz budžet za 2019. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2018. godinu

 

01-09 2018-Devetomesečni izveštaj
01-06 2018-Šestomesečni izveštaj

 

Odluka o završnom računu za 2017
Izveštaj o ostvarenju – Završni račun 2017

 

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka