Lokalna samouprava

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Miloš Nikolić
dipl. inženjer informacionih tehnologija, sistema i mreže

email: milos.nikolic@grocka.org.rs

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka