Градске институције

Град Београдwww.beograd.rs

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Општина Вождовац – www.vozdovac.org.yu
Општина Врачар – www.vracar.org.yu
Општина Чукарица – www.cukarica.org.yu
Општина Нови Београд – www.novibeograd.org.yu
Општина Палилула – www.palilula.org.rs
Општина Стари град – www.starigrad.org.yu
Општина Звездара – www.zvezdara.org.rs
Општина Савски венац – www.savskivenac.org.yu
Општина Раковица – www.sorakovica.org.yu
Општина Земун – www.sozemun.org.yu
Општина Лазаревац – www.so-lazarevac.org.yu
Општина Младеновац – www.mladenovacso.org.yu
Општина Обреновац – www.obrenovac.org.yu
Општина Барајево – www.barajevo.co.yu
Општина Сопот – www.sopot.org.yu
Општина Гроцка – www.grocka.org.yu
Општина Сурчин – www.surcin.net

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ:
ГСП „Београд“ – www.gsp.rs
ЈКП „Београд пут“ – www.beogradput.com
ЈКП „Београдске електране“ – www.beoelektrane.rs
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – www.bvk.co.rs
ЈКП „Градске пијаце“ – www.bgpijace.co.rs
ЈКП „Зеленило Београд“ – www.zelenilo.co.rs
ЈКП „Инфостан“ – www.infostan.co.rs
ЈКП „Паркинг сервис“ – www.parking-servis.rs
ЈКП „Градска чистоћа“ – www.gradskacistoca.co.rs
ЈКП „Погребне услуге“ – www.beogradskagroblja.co.yu
ЈП „Градско стамбено“ – www.stambeno.com
ЈП „Београдска тврђава“ – www.beogradskatvrdjava.co.yu
ЈП „Ада Циганлија“ – www.ada-ciganlija.com
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП – www.beoland.com
Урбанистички завод Београда ЈП – www.urbel.com
Завод за информатику и статистику – www.zis.bg.gov.yu
Градски центар за социјални рад – www.gcsrbg.org
Градски завод за плућне болести и туберкулозу – www.bolestipluca.org.yu

ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА:
ЈП ЕПС „Електродистрибуција Београд“ – www.edb.co.yu
„Димничар“ – www.dimnicar.co.yu
ЈП „Србијагас“ – www.srbijagas.com

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка