Browsing: Kulturna baština

KULTURNA DOBRA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Arheološka nalazišta

 KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Cincarska kuća, oktobra 9, (Rešenje Zavoda br. 606/1 od 30.6.1966; Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kasno rimska grobnica u Brestoviku,(Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 200/48 od 12.2.1948); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Manastir Rajinovac,Begaljica, (Rešenje Zavoda br.1201/1 od 28.10.1974); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 28/83)
 • Rančićeva kuća, Majevička 9, (Rešenje Zavoda br. 525/4 od 27.6.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

 Prostorne kulturno istorijske celine

 • Gročanska čaršija, Bulevar oslobođenja, (Rešenje Zavoda br. 470/4 od 12.5.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

 KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 Arheološka nalazišta

 • Agino brdo, (Rešenje Zavoda br. 391/4 od 26.5.1964.)
 • Beli breg, Brestovik, (Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 185/48)
 • Dubočaj, (Rešenje Zavoda br. 663/5 od 13.11.1965.)
 • Goli breg, Brestovik, (Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 185/48 od 10.2.1948.)

 DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Lokaliteti s arheološkim sadržajem

 • Kompleks lokaliteta Podunavlje – Hladna Voda – Vrtlog – Mikulje u Brestoviku
 • Kompleks lokaliteta Plavinački Potok – Provalija – Vodice u Ritopeku

 Graditeljski objekti

 • Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla u Vinči, Profesora Vasića 111
 • Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla u Vrčinu
 • Crkva Svete Trojice u Grockoj
 • Crkva Svetog Duha u Zaklopači
 • Crkva Svete Trojice u Ritopeku
 • Crkva Uspenja Bogorodice u Umčarima
1 2
© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka