ЈП Пијаце и зеленило

ЈП“ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

Тел: 011/ 8503-036

факс: 011/8503-036

мејл : jppijaceizelenilo@grocka.org.rs

радно време : од 07h – 15h

сајт: www.pijacegrocka.rs

Руководство:

вд директор – Данијела Делић

тел: 011/8503-036

Јавно предузеће „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ (у даљем тексту: Јавно предузеће), основано је Одлуком бр. 023-41 Скупштине општине Гроцка (у даљем тексту: Оснивач) од 13.11.2013. године.
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а које обухватају:

-управљање, одржавање и изградња гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), стара се о прибављању локација за проширење истих, сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;

-управљање пијацама и вашарима, комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

-успостављање и организација превоза скелом.

 

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка