Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Гроцка објављен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Гроцка у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Гроцка.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информација у Градској општини Гроцка је Соња Ђорђевић.
Адреса: Булевар ослобођења 39, 11306 Гроцка
Телефон: 011/8501312 локал 205
email: sоnja.djordjevic@grocka.org.rs

 

Информатор је објављен 21.11.2013 године. Последња измена 14.06.2017 године

Преузимање информатора

 

Архива претходних издања:

14.11.2016 02.08.2016 28.06.2016 07.03.2016 08.02.2016 19.11.2015 15.07.2015 07.03.2017 21.04.2017 05.06.2017
© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка