Informator o radu

Informator o radu Gradske opštine Grocka objavljen je u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvu za objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Gradska opština Grocka u okviru delokruga rada.

Informator se objavljuje i u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Gradske opštine Grocka.

 

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacija u Gradskoj opštini Grocka je Ivana Tošić Kolaković.
Adresa: Bulevar oslobođenja 39, 11306 Grocka
Telefon: 011/8501312 lokal 205
email: ivana.tosic.kolakovic@grocka.org.rs

 

Informator je objavljen 21.11.2013 godine. Poslednja izmena 28.02.2019. godine

Informator o radu – Mart 2019

Informator o radu – Mart 2019
Arhiva prethodnih izdanja:

Informator-o-radu-Jul 2015

Informator-o-radu-Novembar 2015

Informator-o-radu-Februar 2016

Informator-o-radu-Mart 2016

Informator-o-radu-Jun 2016

Informator-o-radu-Avgust 2016

Informator-o-radu-Novembar 2016

Informator-o-radu-Mart 2017

Informator-o-radu-April 2017

Informator-o-radu-Jun 2017

Informator-o-radu-Septembar 2017

Informator-o-radu-Oktobar 2017

Informator-o-radu-Decembar 2017

Informator-o-radu-Januar 2017

Informator-o-radu-Maj 2018

07.06.2018.
Informator-o-radu-Jun 2018
Informator-o-radu-Jun 2018

18.07.2018.
Informator o radu – Jul 2018
Informator o radu – Jul 2018

23.10.2018
Informator o radu – Oktobar 2018
Informator o radu – Oktobar 2018

29.11.2018
Informator o radu – Novembar 2018
Informator o radu – Novembar 2018

31.12.2018
Informator o radu – Decembar 2018
Informator o radu – Decembar 2018

31.01.2019
Informator o radu – Januar 2019
Informator o radu – Januar 2019

28.02.2019
Informator o radu – Februar 2019
Informator o radu – Februar 2019

29.03.2019.
Informator o radu – Mart 2019
Informator o radu – Mart 2019

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka