Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Гроцка објављен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Гроцка у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Гроцка.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информација у Градској општини Гроцка је Ема Прибићевић.
Адреса: Булевар ослобођења 39, 11306 Гроцка
Телефон: 011/8501312 локал 205
email: ema.pribicevic@grocka.org.rs

 

Информатор је објављен 21.11.2013 године. Последња измена 23.10.2018. године

Информатор о раду – Октобар 2018

Informator o radu – Oktobar 2018

 

 

Архива претходних издања:

Информатор-o-раду-Јул 2015

Информатор-o-раду-Новембар 2015

Информатор-o-раду-Фебруар 2016

Информатор-o-раду-Март 2016

Информатор-o-раду-Јун 2016

Информатор-o-раду-Август 2016

Информатор-o-раду-Новембар 2016

Информатор-o-раду-Март 2017

Информатор-o-раду-Април 2017

Информатор-o-раду-Јун 2017

Информатор-o-раду-Септембар 2017

Информатор-o-раду-Октобар 2017

Информатор-o-раду-Децембар 2017

Информатор-o-раду-Јануар 2017

Информатор-o-раду-Maj 2018

07.06.2018.
Информатор-o-раду-Јун 2018
Informator-o-radu-Jun 2018

18.07.2018.
Информатор о раду – Јул 2018
Informator o radu – Jul 2018

23.10.2018
Информатор о раду – Октобар 2018
Informator o radu – Oktobar 2018

 

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка