Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Гроцка објављен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Гроцка у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Гроцка.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информација у Градској општини Гроцка је Соња Ђорђевић.
Адреса: Булевар ослобођења 39, 11306 Гроцка
Телефон: 011/8501312 локал 205
email: sоnja.djordjevic@grocka.org.rs

 

Информатор је објављен 21.11.2013 године. Последња измена 14.05.2018. године

Преузимање информатора

 

Архива претходних издања:

14.11.2016

 

02.08.2016

 

28.06.2016

 

07.03.2016

 

08.02.2016

 

19.11.2015

 

15.07.2015

 

07.03.2017

 

21.04.2017

 

14.06.2017.

 

05.09.2017

 

10.10.2017

 

12.12.2017

 

10.01.2018

 

14.05.2018

 

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка