Здравство

ДОМ ЗДРАВЛЈА ГРОЦКА
Директор: др Драгиша Станојевић, Тел:011/8500-549
Секретар: Ивана Илић, Тел:011/ 8500-549
Главна сестра: Оливера Живић,Тел:011/ 8503-233
Адреса: Српско-грчког пријатељства 17
Централа: 011/8501-661,  8501-958,  факс 8510-032, 8510-033
e-mail: d.z.groc@eunet.yu

 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВИНЧА
Главна сестра: Љиљана Јовановић, Тел:011/8035-121
Начелник: др Зорица Пено
Адреса: Смедеревски пут бб
Централа: 011/8035-121
 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА КАЛУЂЕРИЦА
Начелник:др Предраг Бабић
Адреса:Краља Пета Првог Бб
Општа пракса:011/349-28-00
Хитна помоћ: 011/341-0590

 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА УМЧАРИ
Начелник:Соња Сатарић
Адреса:Моше Пијаде 39
Централа: 011/8541-535
e-mail: d.z.groc@eunet.rs

 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРЧИН

Главна сестра: Јадранка Крављача, Тел:011/8055-474
Адреса: Железнички пут 11

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка