Upis u matičnu knjigu rođenih državljana Republike Srbije rođenih u inostranstvu

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev u slobodnoj formi
– Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
– Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
– Uverenje o prebivalištvu (izdato od GSUP Beograd, Ljermontova 12a)
– Po potrebi, i druga dokumenta
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Republička administrativna taksa: 380 din.
Žiro račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije:šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka