Импресум

ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Издавач:

Општина Гроцка
Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка
тел. (011) 850 13 12
e-mail: info.sluzba.grocka@gmail.com

Веб редакција Општине Гроцка:

Соња Ђорђевић
фиксни броj: 011/8501-312, локал 204
мобилни број: 066/8062111

e-mail:info.sluzba.grocka@gmail.com

Продукција/Администрација:

Милош Николић и Иван Јојић

e-mail: аdmin@grocka.org.rs
Copyright Градска Општина Гроцка 2018

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка