Мапа Гроцке

Општина Гроцка једна је од београдских општина са петнаест насељених места, на површини од око 300 км2. Подручјем ове општине пролазе две важне путне артерије: аутопут Београд-Ниш и магистрални пут који је повезује с Београдом и општинама источне Србије. Веома је значајно што овим подручјем протиче и највећа европска река. Дунав, у дужини од 24 км.

Једном речју, постоје изузетни природни и други услови за развој туризма, пловидбе, воћарства и виноградарства. Због непрегледних плантажа воћа и винограда на благо таласастом земљишту, Гроцку многи називају „малом Калифорнијом“. На више од 24 000 ха плодних ораница засађене су винова лоза и саднице разног воћа.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка