Komunalna inspekcija

0
Plan inspekcijskog nadzora odeljenja za inspekcijske poslove GO Grocka za 2023.godinu
Plan inspekcijskog nadzora odeljenja za inspekcijske poslove GO Grocka za 2022.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2021.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2020.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018.godinu
Izveštaj o radu za 2017.godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2017. godinu
Izveštaj o radu za 2016. godinu

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O PREČIŠĆAVANjU I DISTRIBUCIJI VODE

ODLUKA O UREĐENjU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA

ODLUKA O PIJACAMA

ODLUKA O POSTAVLjANjU BALON-HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODVOĐENjU I PREČIŠĆAVANjU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODRŽAVANjU ČISTOĆE

ODLUKA O POSTAVLjANjU BAŠTE UGOSTITELjSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA

ODLUKA O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA I KUĆNIH LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

ODLUKA O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O POSTAVLjANjU PLUTAJUĆIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O PODIZANjU I ODRŽAVANjU SPOMENIKA I SKULPTULARNIH DELA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODRŽAVANjU GROBLjA I SAHRANjIVANjU

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

TRGOVINA NA MALO

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka