Издавање дупликата легитимације расељеног лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице
Потребна документација:
– Лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља – за малолетне)
– Пријава боравишта
– Потврда МУП-а о нестанку документа
– Две фотографије за старије од шеснаест година
Место предаје документације: канцеларија бр. 5
Место решавања предмета: канцеларија бр. 5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 8501-312

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка