Инклузија

139702ff92e93f29d84ebf976a5dfd8f_L

Република Србија усвојила је и ратификовала више важних међународних документа и тиме преузела обавезу увођења и спровођења инклузивног образовања. Тај процес је започео усвајањем Закона о основама система образовања и васпитања, у септембру 2009. године, чиме је јасно показано опредељење ка инклузији, недискриминацији и другим важним принципима и вредностима.
Градска општина Гроцка обезбедила је подршку инклузији кроз рад Интерресорне комисије којом руководи Координатор Mилица Веселиновић. Председник Интерресорне  комисије Градске општине  Гроцка  је  Бранка Вујковић, а  чланови Мирјана Стаменковић  и др Владислав Павловић. Контакт телефон ИРК је +381 11 8501 312 локал 311.

Захтева за пружањем подршке можете преузети ОВДЕ Obrazac_1

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка