Registracija stambenih zajednica

Dana 31.12.2016. godine stupio je na snagu Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/16)., koji ima za cilj uvođenje efikasnog sistema upravljanja stambenim zajednicama kao organizacijama vlasnika posebnih delova i kojima je data je mogućnost da budu nosioci svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica, i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po predhodnom zakonskom rešenju, već u punom pravnom prometu.

Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstveni sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama. Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica plaća se administrativna taksa u iznosu od 900,00 dinara, na broj žiro računa lokalne samouprave 840-742251843-73 , poziv na broj  97   62-012.

OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

DODATAK PRIJAVI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

OBRAZAC ZAPISNIKA SA SEDNICE I ODLUKE

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka