Продужење дозволе за угоститељске објекте – баште

Одељење за грађевинско-урбанистичке и
комунално-стамбене послове
Одсек за комунално-стамбене послове

Издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине ради постављања истоветне баште угоститељског објекта – поновно издавање одобрења

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине ради постављања истоветне баште угоститељског објекта – поновно издавање одобрења
-Уверење Секретаријата за финансије – Управе јавних прихода Градске управе града Београда о плаћеној локалној комуналној такси за заузеће јавне површине за текућу годину.
-Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса за поднети захтев: 310 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Општинска административна такса за израду решења: 9.382 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Градска административна такса за потврду на издату сагласност : 2.655 дин.
Рачун број: 840-742241843-03
Број модела: 97
Позив на број: 27-501-08
Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде: ЗАХТЕВ ПОСТОЈЕЋА БАШТА
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка

Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка