Izdavanje dozvole za ugostiteljske objekte – bašte

Odeljenje za građevinsko-urbanističke i
komunalno-stambene poslove
Odsek za komunalno-stambene poslove

Izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta – nova bašta

Potrebna dokumentacija:
-Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta – nova bašta
– Fotokopija rešenja o registraciji za obavljanje ugostiteljske delatnosti u 2 primerka
– Fotokopija dokaza o pravnom osnovu korišćenja poslovnog objekta u 2 primerka
fotokopija akta poreske uprave za poresko-identifikacioni broj – PIB
– Tehnička dokumentacija u 6 primeraka, koju čine:
Grafički i fotografski prikaz površine koju bašta zauzima, njene dimenzije – volumen i položaj u odnosu na: elemente javne površine (kolovoz, parking, pešački prelaz, stajalište javnog gradskog prevoza, elektrostub, šaht, stepenik, drvored i sl.);
opremu javne površine (klupa, žardinjera, đubrijera);
privremene i stalne objekte u neposrednoj blizini (kiosk, telefonska govornica, reklamni objekat, zgrada, ulaz u zgradu, kolski ulaz, elementi fasade nad javnom površinom), koji je izrađen od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije.
Grafički prikaz položaja bašte sastoji se od šireg prikaza u razmeri 1:500 i detaljnog prikaza u razmeri 1:100;
Projekat bašte izrađen od lica koje poseduje licencu dipl. inž. arhitekture – odgovornog projektanta i sadrži:
-grafički prikaz bašte (tri projekcije i karakteristični preseci) sa razmeštajem svih elemenata koji je čine u razmeri 1:50 – 1:100;
-prikaz elemenata bašte (crtež fotografija i prospekt);
-tehnički opis elemenata bašte i način montaže;
-projekat priključka na elektrovodove u slučaju zagrevanja električnom energijom i kada se za rasvetu bašte ne koristi priključak na elektroinstalaciju ugostiteljskog objekta;
-projekat TNG (tečnog naftnog gasa) instalacije, kada je to uslovljeno obezbeđivanjem zaštite od požara.
U zavisnosti od zahteva, pored navedene dokumetacije, podnosi se sledeća dokumentacija:
-pismena saglasnost Skupštine zgrade, odnosno vlasnika stanova i poslovnog prostora zgrade ako se senilo pričvršćuje na objekat;
-pismena saglasnost subjekta koji upravlja površinom na koju se bašta postavlja;
-pismena saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora ispred kojeg se bašta postavlja.
-izjava podnosioca zahteva da prihvata da nadoknadi troškove pribavljanja saglasnosti (potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

-Dokaz o plaćenim taksama;

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica GO Grocka ili preuzmite ovde: ZAHTEV NOVA BAŠTA
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka