Бирачки списак

 Потврда о изборном праву

 

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког спискаПотребна документација:
– Лична карта или било који документ са ЈМБГ
– Захтев (уколико се тражи издавање потврде за више лица)

Место набавке обрасца: Шалтер

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 09 13

Напомена:
Издаје се само за особе које се налазе на бирачком списку Општине Гроцка

 

 Увид у бирачки списак

 

Одељење: Одељење за општу управу и имовинско превне послове
Одсек: општа управа
Потребна документација:
– Лична карта на увид или било који документ са ЈМБГ
– За расељена лица, лична карта на увид и потврда о пријави боравиштаРадно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:
011/850 09 13
Напомена:
Могућ је увид лично или путем телефона 011/850 09 13
као и на Интернет сајту https://birackispisak.beograd.gov.yu

 

 Упис, брисање, измена и исправка бирачког списка

 

Одељење: Одељење за општу управу и имовинско правне послове
Одсек: Општа управаПотребна документација (у зависности од основа за тражену промену):
– Лична карта ( фотокопија личне карте)
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних
– Извод из матичне књиге умрлих
– Уверење о држављанству
– За расељена лица: картон о пријави боравка

Обрасци:

 

 Уверење о упису у бирачки списак

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација:
– Захтев
– Лична карта или ЈМБГ

Место набавке обрасца: Шалтер

Место предаје обрасца: шалтери

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 09 13

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка