Služba za kadrovske i pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Služba za kadrovske i opšte poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnih odnosa zaposlenih u Upravi opštine, izabranih, imenovanih i postavljenih lica koja ostvaruju prava iz radnog odnosa po tom osnovu, izrada normativno-pravnih akata iz oblasti radnih odnosa (pravilnici, uputstva, naredbe i sl.).

Služba obavlja poslove pružanja pravne pomoći građanima i davanjima usmenih pravnih saveta i sastavljanjem isprava i podnesaka.

U Službi se obavljaju i poslovi tehničkog sekretara i administrativno-daktilografski poslovi za potrebe načelnika Uprave opštine i službe.

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka