Izdavanje odobrenja za seču stabala

Potrebna dokumentacija:
-Zahtev za izdavanje odobrenja za seču stabala
-Podaci o lokaciji gde se nalazi predmetno stablo kao i razlog traženja odobrenja
-Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 310 din.
Račun broj: 840-742251843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka