Издавање одобрења за сечу стабала

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за сечу стабала
-Подаци о локацији где се налази предметно стабло као и разлог тражења одобрења
–Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 250 дин.
Рачун број: 840-742221843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде PDF
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка