Kancelarija za mlade otvorila Karijerni info kutak

0

Karijerni info kutak (KIK) je osnovni servis karijernog informisanja za mlade od 15 – 30 godina. U KIK-u mlada osoba saznaje relevantne informacije o dostupnim aktivnostima i uslugama karijernog informisanja koje pružaju različite institucije na lokalu, mogućnostima daljeg obrazovanja, prilikama za praksu, vrsti poslova koje se nude u lokalnim firmama i drugo.

KIK u skladu sa resursima osim informisanja i sam može uspostaviti neku od usluga realnih susreta, kao što su intervju sa ekspertima, job shadowing i drugo.

Uloga Karijernog info kutka je u promociji značaja profesionalne orjentacije kao važnog rešenja za ključne probleme mladih u vezi sa zapošljavanjem i karijerom, kao i promociji konkretnih usluga programa profesionalne orjentacije kroz aktivan odnos sa mladima i stalno motivisanje mladih na učešće u aktivnostima.

Projekat „Profesionalna orjentacija u Srbiji“ sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Cilj realizacije projekta je da osposobi mlade da promišljeno, valjano i realno odluče o izboru zanimanja a potom i obrazovanja, da planiraju karijeru i uključe se u svet rada.

Profesionalna orjentacija se sastoji iz pet modela:

1. Samospoznaja – mladi prepoznaju sopstvene potencijale, sklonosti i spremnost za postignuća;

2. Informisanje o zanimanjima i karijeri – da bi se omogućilo da mladi budu informisani kada donose odluku o izboru zanimanja, raspoložive informacije se pripremaju na strukturisan način i odrđuje se koje informacije o zanimanjima tek treba obezbediti;

3. Upoznavanje sa putevima obrazovanja – upoznaju se mogući putevi obrazovanja (mreža škola) i karijere koji vode ostvarenju željenog zanimanja;

4. Realni susreti sa svetom rada – upoznavanje sa realnošću odrđenog zanimanja i oprobavanje u pojedinim zanimanjima putem susreta sa predstavnicima zanimanja, raspitivanja u preduzećima i stručne prakse u preduzećima;

5. Donošenje odluke o izboru škole i zanimanja – mladi samostalno, promišljeno i odgovorno donose odluku o izboru škole ili zanimanja.

Usluge koje će Kancelarija za mlade opštine Grocka pružati su:

1. Realni susreti i espertski intervjui koji predstavljaju organizovana gostovanja stručnjaka pri kojima gosti predstavljaju svoj posao, a mladi mogu da postave sve pitanja koja su njima važna da pravilno donesu odluku o zanimanju.

2. Dan otvorenih vrata kada će zainteresovani moći da nas posete i detaljnije se informišu o onome što ih interesuje u vezi profesionalne orjentacije.

3. Organizovanje raznih tribina u zavisnosti od interesovanja mladih kao što su tribine u vezi sa deficitarnim zanimanjima i potrebama tržišta, u vezi preduzetništva itd.

1459970_602276109809011_872403787_n (Small) 1460311_602276679808954_695189935_n (Small) 1464723_602276359808986_119092652_n (Small) 1486915_602276269808995_165442594_n (Small) 1489142_602276426475646_1211361195_n (Small) 1489269_602276513142304_1962510457_n (Small) 1499581_602276289808993_7323007_n (Small) 1502502_602275849809037_408857216_n (Small) 1512351_602275513142404_874767096_n (Small) 1513219_602276579808964_2026399666_n (Small)

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka