ZAKAZANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08 i 80/14) za PETAK, 14. juna 2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 21. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predlažem :

 – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

 

i sledeći D N E V N I   R E D


 

  1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

 

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PLATAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLjENIH LICA I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA 

 

  1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE KONSTATUJE PRESTANAK FUNKCIJE VD DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. RAZNO

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Broj: 06-  12  od 10.  juna  2019. godine


PREDSEDNIK  SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA 

Stefan  Dilberović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka