Ванредна контрола рада ластиних линија

0

Због повећаног броја жалби грађана на рад новоуспостављених линија 350, 365 и 467 председник Симоновић је одржао састанак са општинским службама задуженим за јавни превоз.

Жалбе се у највећој мери односе на непоштовање утврђених траса нових линија због чега се редовно дешава да поједина насеља остану без нових линија, као и непоштовања реда вожње. Највише је жалби на линију 467 која од Заклопаче до Гроцке некад саобраћа новим путем преко Гаврана а некада иде главом до Смедеревског пута, а често заобилази насеља Брестовик и Камендол притом не улазећи у Брестовик улицом Маршала Тита како је договорено са Дирекцијом за јавни превоз.

Линија 365 која саобраћа на релацији Гроцка-Младеновац не саобраћа утврђеном трасом преко Дражња и Шепшина већ у Умчарима силази на ауто-пут због чега се губи сврсисходност те линије у великој мери.

Председник Симоновић је најавио да ће се поменуте линије у наредних 15 дана редовно пратити и контролисати и снимати како би се Дирекцији за јавни превоз и СП „Ласта“ упутиле документоване жалбе. Уколико СП „Ласта“ није у стању да одржава линије према утврђеним правилима, локална самоуправа тражиће да се промени превозник.

Чињеница је такође да линије нису довољно попуњене путницима. Линије су успостављене на основу вишегодишњих захтева грађана за успостављањем одређених саобраћајних веза које до данас нису постојале те лоша попуњеност аутобуса није у сагласности са захтевима грађана. Као највећи проблем препозната је необавештеност грађана о постојању линија и њиховом реду вожње. Као приоритет је наведено обавезно обележавање свих стајалишта информационим стубовима на којима ће се налазити редови вожње и мапе нових линија. Како је то посао Дирекције за јавни превоз, која то има у плану али у недовољно кратком временском периоду, локална самоуправа је на себе преузела да обележи стајалишта у најкраћем року.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка