Позитиван извештај Верификационе комисије Канцеларије за управљање јавним улагањима

0

Након позитивног извештаја од стране Верификационе комисија Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Одељење за општу управу и имовинско-правне послове Управе градске Општине Гроцка, Одсек за имовинско правне послове позива грађане, власнике поплављених стамбених објеката, за накнаду штете, телефонским путем, ради изјашњења на утврђену категоризацију и доставе потребне документације. Након чега доносе решења којим се утврђује право на доделу државне бесповратне помоћи ради отклањања штете настале услед елементарних непогода.  До данашњег дана донета су 32 позитивна решења. Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије ће након коначности овог решења грађанима исплатити новчана средства.

На овом линку можете пратити донета решења у вези поплава у 2018. години.

Решења – Поплаве 2018

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка