Повећање цена услуга друштва за посебне намене ЕКО ГРОЦКА д.о.о.

0

Привредно друштво Магип доо упутило је Већу градске општине Гроцка, захтев ради добијања сагласности за повећање цена услуга друштва за посебне намене ЕКО ГРОЦКА  доо.

У захтеву, који су доставили Већу градске општине Гроцка, наводе да је у протеклом периоду у више наврата дошло до повећања цена на мало основног енергента потребног за обављање предметне делатности, као и пораста индекса цена на мало, па је ради ликвидности предузећа ЕКО ГРОЦКА  доо Гроцка потребно извршити повећање цена услуга.

На седници Скупштине ЕКО  ГРОЦКА  доо, која је одржаној 25.маја 2018. године, донета је Одлука којом се даје сагласност на нов Ценовник услуга Еко Гроцка доо. Одређење су нове цене услуга и то:

  • цена услуге скупљања комуналног отпада за становништво-домаћинства у насељима са територије градске општине Гроцка износи 581,64 дин са ПДВ-ом
  • цена услуге сакупљања комуналног отпада за становништво – станови у стамбеним зградама у насељима са територије градске општине Гроцка износи 5,91 дин/м2 са ПДВ-ом
  • цена услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – СТР, СЗР (категорија 1)у насељима са територије градске општине Гроцка износи 41,26 дин/м2 са ПДВ – ом
  • цена услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – институције (здравствене,образовне, културне, државне и сл.) канцеларијски простор (категорија „) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 19,96 дин/м2 са ПДВ-ом
  • цена услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – магацини, складишта (категорија 3) у насељима не територији градске општине Гроцка износи 12,29 дин/м2 са ПДВ-ом

 

На седници Већа градске општине Гроцка одржаној дана 30.маја 2018. год, донето је Решење којим се даје сагласност на Ценовник услуга друштва за посебне намене ЕКО ГРОЦКА доо.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка