Posebne mere zaštite od zarazne bolesti COVID-19

0

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda je doneo na osnovu Uredbe Vlade RS i Naredbe o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, posebne mere zaštite stanovništa od zarazne bolesti COVID-19, i to:

a) organizovana okupljanja na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru dozvoljena su samo kada se okuplja najviše 30 (trideset) osoba, s tim što između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 metara. Pod organizovanim okupljanjem na zatvorenom i otvorenom javnom prostoru naročito se smatraju: proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, politički skupovi, Sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja. Ograničenja iz ove tačke ne odnose se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi;

b) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi počev od 21.00 čas do 06.00 časova narednog dana;

v) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta počev od 21.00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašta objekta) počev od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana;

g) ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih objekata u kojima se prodaje roba i vrše usluge, tako da ti objekti neće raditi od 23.00 čas do 06.00 časova narednog dana, a na ulazima u te objekte mora biti vidno istaknuto obaveštenje o ukupnoj Kvadraturi objekta io broju lica koje istovremeno mogu boraviti u tom objektu. Ograničenje iz ove tačke ne odnose se na apoteke i benzinska pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.

Za izvršenje mera (a, b, v, g) ove Naredbe zadužuju se: Sekretarijat za privredu, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Sekretarijat za poslove komunalne milicije.

e) U svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim prodavnicama, ugostiteljskim objektima, baštama ugostiteljskih objekata i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, ograničava se broj lica koja tu mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u objekat, ODNOSNO u baštu ugostiteljskog objekta mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna. Ograničenja iz ove tačke ne odnose se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.

Za izvršenje ove mere (e) zadužuju se Sekretarijat za inspekcijske poslove i Sekretarijat za poslove komunalne milicije.

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka