ПЕТНАЕСТA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 42/08 и 80/14) за  ПЕТАК, 25. маја  2018. године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

 ПЕТНАЕСТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

За ову седницу предлажем :

 

    – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА

и следећи:
ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ КАО И НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

  1. РАЗНО

 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Број: 06-13 од 22.маја 2018. године

 

 

 

                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                               ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

                                                                              

 

                                                                                                                                                                       Стефан Дилберовић с.р.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка