Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Vrčina u Erasmus projektu

0

Fondacija Tempus je osnovana 2002. godine, radi omogućavanja učešća Republike Srbije u Tempus programu, čiji je cilj podrška unapređenju visokog obrazovanja.  Od 2014. je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja u okviru velikog programa Erazmus+ za obrazovanje, mlade i sport.

Erazmus+ je program Evropske unije koji u periodu od 2014. do 2020. godine finansira projekte saradnje u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program Erazmus+ sadrži više vrsta projekata koji se svrstavaju u tri osnovna dela ili ključne aktivnosti i dva posebna. Podela se zasniva na dominantnim karakteristikama projekata i očekivanjima u vezi sa njihovim ciljevima:

  1. Deo KA1 (ključna aktivnost 1) obuhvata projekte koji se odnose na mobilnost u oblasti obrazovanja i mladih.
  2. Deo KA2 (ključna aktivnost 2) se odnosi na različite vrste projekata institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta.
  3. Deo KA3 (ključna aktivnost 3) obezbeđuje finansiranje za projekte koji podržavaju unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade.

    Škola „Sveti Sava“ pripada grupi  • KA1 Mobilnost za škole•

Kako bi mogle da učestvuju u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+ i nekim drugim programima EU, sve organizacije moraju da imaju jedinstveni identifikacioni – PIK broj. Kada se jednom registruje na portalu Evropske komisije i dobije broj a zatim obezbedi dokumenta za validaciju statusa i tipa pravnog lica, organizacija ili institucija svoj PIK broj može koristiti i kasnije za sve konkursne rokove u okviru Erazmus+ programa. Odgovorna osoba za registraciju PIK broja je školska bibliotekarka Snežana Teofilović.

Naša škola je 01. februara 2017.g. u 22.53.56 časova predala prijavu za projekat u okviru oblasti  KA1 –  Mobilnost za škole – na temu „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“. Projekat je odobren 26. maja 2017. godine, a autori projekta su nast.engleskog jezika Dragana Ristić i školska bibliotekarka Snežana Teofilović.

Odgovorna osoba za realizaciju projekta je direktor škole Dobrica Sinđelić.

Članovi KA1 projektnog tima OŠ „Tone Čufar“ u Mariboru su nastavnici engleskog i nemačkog jezika, istorije, geografije, biologije, hemije, fizike –  građanskog vaspitanja, učitelj drugog razreda i školski nutricionista. Planom projekta je predviđeno usklađivanje naših nastavnika koji idu na mobilnost sa nastavnicima koji su u njihovom KA1 timu. Projektom je predviđeno da četiri nastavnika naše škole tokom nedelju dana  prate nastavu  u OŠ „Tone Čufar“ u Mariboru, i da zatim stečena znanja primene za unapređenje nastavnog procesa u okviru svog predmeta, stručnog veća i na nivou cele  škole. Mobilnost je realizovana u periodu 12-18. novembar 2017. godine.

Tim za projektne aktivnosti u našoj školi čine: direktor škole Dobrica Sinđelić, pedagog Ana Matejić i nastavnica engleskog jezika Dragana Ristić. Uključivanjem u Erazmus projekte član tima je i školska bibliotekarka Snežana Teofilović, kao i učesnici mobilnosti: nastavnik geografije Nikola Lješnjak, nastavnica biologije Jelena Vukčević, nastavnica nemačkog jezika Aleksandra Gajački i nastavnica engleskog jezika Milena Petrović.

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka