Osamnaesta sednica Skupštine gradske opštine Grocka

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br. 42/08 i 80/14) za  PETAK, 09. novembra  2018. godine sa početkom u 09,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 

 OSAMNAESTU  SEDNICU SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA SEDAMNAESTE SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

i sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA 2018. GODINE

 

 1. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU MANDATA DIREKTORKE CENTRA ZA KULTURU GROCKA

 

 1. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORKE CENTRA ZA KULTURU GROCKA

 

 1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠAJA O SPROVEDENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZJAVE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 1. PREDLOG ODLUKE O OKONČANjU POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 1. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 1. PREDLOG ODLUKE O ČUVANjU POSLOVNIH KNjIGA I DOKUMENATA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI

 

 

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA ZA 2018. GODINU

 

 1. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA ANEKS II PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2018. GODINU

 

 1. RAZNO
Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka