Осамнаеста седница Скупштине градске општине Гроцка

0

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 42/08 и 80/14) за  ПЕТАК, 09. новембра  2018. године са почетком у 09,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

 

 ОСАМНАЕСТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 

За ову седницу предлажем :

 

    – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА

и следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗЈАВЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧУВАЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ДОКУМЕНАТА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

 

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА АНЕКС II ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. РАЗНО
Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка