Održana tribina o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja za postrojenje Vinča

0

U Velikoj sali GO Grocka od 17 sati održana je tribina na temu: PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANjA za POSTROJENjE VINČA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OTPADA, IZGRADNjU NOVE DEPONIJE I REMEDIJACIJU POSTOJEĆE DEPONIJE u organizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda i GO Grocka.

Na deponiji Vinča, koja se nalazi zapadno od Beograda, oko 12 km od centra grada i u blizini Dunava, tokom više od 40 godina rada formirana je tipična nehigijenska deponija. Posledica stvaranja i rada ove deponije bilo je zagađenje voda Ošljanskog potoka i dalje Ošljanske bare, kontaminacija okolnog poljoprivrednog zemljišta i vazduha. Lokacijom trenutno upravlja JKP Gradska čistoća, Beograd (GC). Sadašnje stanje nameće potrebu za planiranim rešenjem rehabilitacije, kao i za proširenjem postojeće deponije Vinča u skladu sa dobrom međunarodnom praksom.

Dana 28. avgusta 2017, JPP ugovor je dodeljen Suez-Itochu, koji je potpisan 29. septembra 2017. u Beogradu. Projekat je prvi ove vrste u Srbiji i međunarodne finansijske institucije će biti značajno uključene u finansiranje projekta. Plan Detaljne Regulacije za projekat je usvojen 25. septembra 2018. od strane Skupštine grada Beograda.

Projekat uključuje:

  • Zatvaranje postojeće lokacije deponije posle remedijacije i stabilizacije sa završnim zatvaranjem;
  • Postrojenja za tretman procednih voda i deponijskog gasa, i postrojenje za rekuperaciju energije iz deponijskog gasa.
  • Postrojenje za dobijanje energije iz otpada (EfW) sa nominalnim kapacitetom sagorevanja od oko 340,000 t/godini komunalnog otpada, što će generisati kombinaciju električne energije (~192 GWh/g) i toplote (~175 GWh/g);
  • Sanitarnu deponiju za deo komunalnog otpada koji nije obrađen na EfW postrojenju;
  • Deponija za odlaganje ostataka sa EfW;
  • Postrojenje za tretman građevinskog otpada (CDW) za proizvodnju obnovljivog inertnog CDW-a, povraćaj i skladištenje obnovljivog CDW-a, i
  • Inertna deponija za odgovarajuće ostatke tretmana CDW-a;
  • Izgradnja brane (potporne strukture) nizvodno od postojeće deponije;
  • Nadzemni dalekovodi od 35KV i 110 kV za priključenje električne energije proizvedene u EfW i BEP i snabdevanje električnom energijom;
  • Toplovod za odvod toplote, priključak na toplanu TO „Konjarnik“

Uticaj za životnu sredinu podrazumeva analiza uticaja koja pokriva sve faze projekta:pre izgradnje, izgradnju, rad i faze demontaže, kao i moguće tehnološke rizike, moguće kumulativne uticaje sa pratećom infrastrukturom (ali nije deo ESIA-e) i moguće kumulativne uticaje sa ostalim poznatim projektima u području. Uticaji su procenjeni za: površinske i podzemne vode, zemljište, staništa, floru, faunu, zaštićena prirodna područja, kvalitet vazduha uključujući pojavu neprijatnih mirisa, klimatske promene, povećanje buke, pejzaž, kulturno nasleđe, infrastruktura, upravljanje otpadom.

Tribini su prisustvovali zamenica predsednika GO Grocka Živadinka Avramović, zamenik predsednika Skupštine GO Grocka Rade Ivetić, članovi Veća, direktori JP kao i druga zainteresovana javnost.

 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka