Održana devetnaesta Skupština gradske opštine Grocka

0

Danas je u Velikoj sali opštine Grocka održana  devetnaesta Skupština gradske opštine Grocka sa početkom u 10 časova.

 

Dnevni red je bio sledeći:

 1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 3. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 4. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 5. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 6. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE GROCKA/UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 7. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2019. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GO GROCKA ZA 2019. GODINU
 8. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PLAN I PROGRAM POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2019. GODINU KAO I NA PLAN TROŠENjA BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2019. GODINI
 9. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA  PROGRAM POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA  SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA ZA 2019. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ  BUDžETA GIO GROCKA OD 01.01.2019.GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 10. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA I FINANSIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2019. GODINU
 11. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA GODIŠNjI PROGRAM SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 12. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 13. PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE GO GROCKA
 14. RAZNO
Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka