Одржана деветнаеста Скупштина градске општине Гроцка

0

Данас је у Великој сали општине Гроцка одржана  деветнаеста Скупштина градске општине Гроцка са почетком у 10 часова.

 

Дневни ред је био следећи:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА/УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ КАО И НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ КАО И НА ПЛАН ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА  СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2019. ГОДИНУ КАО И НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ  БУЏЕТА ГИО ГРОЦКА ОД 01.01.2019.ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2019. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ ГО ГРОЦКА
 14. РАЗНО
Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка