ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

0

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНА  ХХ, ОПШТИНЕ ГРОЦКА, ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ (НАСЕЉА КАЛУЂЕРИЦА, ЛЕШТАНЕ, БОЛЕЧ, ВИНЧА И РИТОПЕК), изложен је на јавни увид  у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта  бр. 43-45 (сала II у сутерену) и у Градској општини Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр. 39, у периоду од 01. новембра до 01. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици ,,Градски огласи, конкурси и тендери“ и на сајту Градске општине Гроцка www.grocka.rs у рубрици ,,Обавештења“.

ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 15. децембра 2016. године у 13 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта  бр. 43-45 (сала II у сутерену).

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе,  ул. 27. марта  бр. 43-45 (сала II у сутерену), и четвртком у Градској општини Гроцка, ул. Булевар ослобођења број 39.

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 01. децембра 2016. године.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

  Биљана Губеринић, дипл.инг.грађ.

Линк за преузимање документације: https://drive.google.com/file/d/0B7Kx_GMizEK1dE54S2JtTDJLWnM/

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка