Obaveštenje o akciji suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Beograda iz AVIONA

0
Saglasno odredbama člana 63. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016), na osnovu Naredbe Štaba za vanredne situacije broj G-Broj: 82- 4666/2019 od 23.06.2019. godine, a po odobrenju od grada Beograda, obaveštavamo vas da će Zavod za biocide i medicinsku ekologiju izvoditi akcije suzbijanja odraslih formi komaraca iz aviona na teritoriji Beograda na dan 29.06.2019. godine (subota), u zavisnosti od meteoroloških uslova i to na levoj obali Dunava u pojasu od Kovilova do Malog raja, priobalno u širini plavnog terena, Veliko ratno ostvro, Ada Međica, Ada Ciganlija, podavalska sela, priobalje desne obale Dunava od Ade Huje do Grocke sa Paradajz ostrvom i Gročanskom Adom, opština Obrenenovac-Zabran, Zabrežje, priobalje Kolubare, Krtinska, Urovci, Skela i Ušće, u obimu od 12.000 hektara, 6 aviona.
Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca će se vršiti u periodu od 17,00 do 21,00 časova. Akcija će biti sprovedene ukoliko vremenske prilike budu adekvatne.
Preparat koji se koristi za suzbijanje odraslih formi komaraca iz aviona je OE1_TAZEST 1,2 1L_U, upisan je kao biocidni proizvod u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, broj 532-01-359/2015-19 od 10.06.2015. godine i broj 532-01-359/2015-19 od 20.12.2017. godine i namenjen je za suzbijanje odraslih jedinki komaraca u otvorenom prostoru i to primenom sa zemlje iz uređaja za termalno zamagljivanje, odnosno iz ULV uređaja za hladno zamagljivanje, kao i primenom iz vazduha, priskanjem iz aviona, u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
U Uputstvu za upotrebu predmetnog preparata stoji da je od dejstva preparata potrebno zaštititi korisne medonosne pčele.
Saglasno navedenom, odgajivači pčela su dužni da preduzmu potrebne mere zaštite pčela, i to:
1) zatvaranje leta košnice; 2) privremeno preseljavanje.
Vreme trajanja dejstva preparata koji će se koristiti za suzbijanje komaraca iz aviona, navedenog dana je 5 sati posle izvršenog tretmana.
Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka